Menu N°1 de Vegan WK / Thực đơn đầu tiên của Vegan WK

VeganWKMenu1.jpg

VeganWK vous propose chaque week-end un menu végétalien, offert par de différents sites ou personnes qui s’intéressent à une alimentation à base des végétaux à condition que c’est eux-même qui ont préparé et pris en photo. Pour le 1er menu, les recettes sont proposées par aVeganWorld. Son nom est “L’amour commence dans l’assiette“.

VeganWK cung cấp mỗi tuần một thực đơn thuần chay do các trang webs thành viên và các bạn ăn chay tình nguyện cung cấp, với yêu cầu là món ăn chay đó phải do chính họ mới nấu và chụp hình lại. Thực đơn đầu tiên này của VeganWK có tên gọi là “Tình thương bắt đầu từ miếng ăn” gồm 3 món sau đây:

  1. Entrée/ Khai vị: Soupe miso aux radis et potiron/Súp miso bí đỏ và củ cải trắng
  2. Plat: Risotto végétalien à la rhubarbe et zestes de citron/ Risotto thuần chay với rhubarb và vỏ chanh
  3. Dessert: Clafoutis aux cerises végétalien/ Bánh clafouti sơ-ri thuần chay

Các bạn có thể tìm hiểu thêm để tham gia nếu muốn tại trang VeganWK.

Chúc các bạn ngon miệng và có một week-end thật tuyệt vời!